About Me

Welkom op mijn portfolio.

Ik ben Pieter Valcke, 20 jaar oud en woon in Oudenaarde.
Ik studeer Netwerkeconomie aan Howest campus “The Square” in Kortrijk.
Tijdens deze studie, leren we te ondernemen door ons netwerk uit te breiden.
Hiervoor maken we gebruik van allerhande social media en tools.
We krijgen ook de kans om ons idee uit te werken tot een “Small Business Project”.
Op het einde van de rit wordt van mij verwacht dat ik in staat ben een eigen onderneming te runnen.
Ondernemen is voor mij een passie!

Jouw DISC persoonlijkheidstypering

Je meest duidelijke gedragsstijl is waarschijnlijk Invloed, gevolgd door Stabiel. Wanneer je duidelijk eerst Invloed en daarna Stabiel als belangrijkste gedragsstijl hebt, geldt dat de positieve indruk die je dan op mensen maakt als volgt is:

Je bent toegankelijk en empathisch. Je optimisme stelt je in staat het beste in anderen te zien. Je bent waarschijnlijk een goede luisteraar die eerder constructief advies geeft dan dat je anderen je eigen waarden en ideeën wilt opleggen. 
Je hecht veel waarde aan het opbouwen en onderhouden van relaties, zowel in werk als privé. Je bent waarschijnlijk actief met dingen bezig en loyaal naar anderen.

Meer over de vier DISC gedragsstijlen

Om je meer inzicht te geven in het DISC persoonlijkheidsmodel vind je hieronder uitgebreidere beschrijvingen van elk van de gedragsstijlen. Dit zijn beschrijvingen voor mensen die relatief hoog of juist relatief laag scoren op de betreffende factor.

Dominant

Relatief hoog

Hier staan eigenschappen en gedragingen van mensen die relatief hoog scoren op Dominant:

 • houden van competitie en uitdagingen.
 • zijn doelgericht en verlangen erkenning voor hun inspanningen.
 • leggen de lat hoog, willen het voor het zeggen hebben, en zijn over het algemeen vindingrijk en flexibel.
 • zijn meestal zelfstandig en individualistisch.
 • kunnen hun belangstelling voor dingen verliezen zodra de uitdaging er van af is en hebben meestal weinig interesse in- en geduld voor bijzaken.

Ze zijn doorgaans direct en positief naar anderen, staan graag in het middelpunt van de belangstelling en kunnen het soms vanzelfsprekend vinden dat anderen tegen hen opkijken. 
Ze kunnen behoorlijk kritisch naar anderen zijn. Daardoor kunnen anderen ze als bazig en overheersend ervaren.

Relatief laag

Hier volgen enkele eigenschappen en gedragingen van mensen die relatief laag scoren op Dominant:

 • hebben een voorkeur voor rust en harmonie.
 • laten liever eerst anderen het initiatief nemen of problemen oplossen.
 • zijn doorgaans rustig en niet overhaast in hun aanpak.
 • zijn redelijk voorzichtig en schatten risico’s eerst zorgvuldig in voor ze aan iets beginnen.

Ze zijn over het algemeen geliefd vanwege hun milde en rustige karakter. Anderen zien hen als geduldig, kalm, bedachtzaam en als goede luisteraars.

Invloed

Relatief hoog

Hieronder staan enkele eigenschappen en gedragingen van mensen die relatief hoog scoren op Invloed:

 • hebben een sterke behoefte aan gezelschap en leren graag mensen kennen.
 • zijn over het algemeen optimistisch, extravert en sociaal vaardig.
 • bouwen snel en gemakkelijk relaties met anderen op.

Soms kan hun bezorgdheid om mensen en de gevoelens van die mensen ze er van weerhouden om onprettige situaties of relaties te verbreken.

Relatief laag

Hieronder staan enkele eigenschappen en gedragingen van mensen die relatief laag scoren op in Invloed:

 • zijn doorgaans minder sociaal actief.
 • hebben vrij vaak affiniteit met taakuitvoering, en dingen zoals machines en gereedschap.
 • vinden het algemeen prima om in hun eentje te werken.
 • zijn vaker analytisch ingesteld. Als ze de feiten eenmaal op een rijtje hebben, leggen ze dit op een duidelijke en directe manier uit.
 • accepteren niet zomaar alles op het eerste gezicht.

Ze kunnen doorgaans goede sociale vaardigheden hebben ontwikkeld, maar zetten die vaak pas in als het om logische of praktische redenen nodig is.

Stabiel

Relatief hoog

Hier staan enkele eigenschappen en gedragingen van mensen die relatief hoog scoren op Stabiel:

 • zijn over het algemeen geduldig, kalm en beheerst.
 • zijn zeer bereid om anderen te helpen – vooral mensen die ze als vrienden beschouwen.

Zijn over het algemeen in staat om te doen wat gedaan moet worden en voeren routinematig werk met geduld en zorg uit.

Relatief laag

De volgende eigenschappen en gedragingen horen bij mensen die relatief laag scoren op Stabiel:

 • houden meestal van afwisseling en verandering in zowel hun werk als ook daar buiten.
 • Houden ervan om uit te weiden en vinden routinematig en repeterend werk of bezigheden doorgaans minder fijn.

Ze verleggen graag intellectueel en fysiek hun grenzen.

Consciëntieus

Relatief hoog

Hieronder vind je enkele eigenschappen en gedragingen van mensen die relatief hoog scoren op Consciëntieus:

 • zijn meestal tevreden en passen zich aan.
 • zijn meestal niet erg strijdlustig.
 • zijn eerder voorzichtig dan impulsief.
 • vermijden risico’s.
 • gedragen zich op een tactvolle, diplomatieke manier en streven naar een stabiel en geordend leven.
 • vinden het prima om volgens vaststaande procedures te werken en te leven.

Houden het liefste vast aan methodes en werkwijzen die in het verleden succesvol zijn gebleken. Hebben geen moeite met regels en voorschriften.

Relatief laag

Hier volgen enkele eigenschappen en gedragingen van mensen die relatief laag scoren op Consciëntieus:

 • zijn onafhankelijk en ongeremd.
 • hebben een hekel aan regels en beperkingen.
 • worden bij voorkeur beoordeeld op hun resultaten en zijn altijd bereid om nieuwe wegen te bewandelen.

Ze zijn ruimdenkend en open in hun ideeën, uitspraken en handelingen. Ze verlangen naar vrijheid en hebben er heel veel voor over om dit te bereiken.
Repeterend en routinematig werk delegeren of vermijden ze het liefst.

Tot slot over het DISC model

Er zit veel waarheid in het DISC model al laten correlaties met andere modernere theorieën zien dat de DISC stijlen niet altijd eenduidig zijn. Vooral de ‘D’ lijkt een mix te zijn van bijvoorbeeld drie verschillende assen uit de Big Five persoonlijkheidstheorie.

Voor wie het beste van alle werelden wil, kan gebruik maken van de uitgebreide Kerntyperingtest van 123test. Deze test is gebaseerd op een moderne en zeer goed gevalideerde wetenschappelijke theorie; de Big Five persoonlijkheidstheorie. Bovendien is het format van de vragenlijst net als die van vele DISC tests aantrekkelijk en onderdrukt het sociaal wenselijk antwoorden. De uitslag is kernachtig en opgesteld in de vorm van een persoonlijke SWOT-analyse met de nadruk op typisch functioneren in een werkomgeving. Voor deze test wordt een vergoeding gevraagd.