Steven Deneir

Steven Deneir

Tijdens de sessie van Steven Deneir leerden we omgaan met zelfsturende team.
Steven legde aan ons uit waarom zelfsturende team zo belangrijk zijn voor elk bedrijf.
Aan de hand van leuke oefeningen maakte hij ons duidelijk dat er niet altijd iemand bovenaan moet staan om de groep in goede banen te leiden.
Door iedereen zijn eigen mening over een bepaald standpunt te laten zeggen wordt die persoon ook sneller aanvaard in de groep, ook beslissingen zouden niet enkel van de managers mogen komen.
De oefeningen maakten ook duidelijk dat je door te overleggen in team sneller tot een oplossing komt dan dat je één iemand verantwoordelijk zou stellen voor het team.
Steven toonde ook aan dat hij op een lean & agile manier werkt wat goed uitkwam aangezien we hier vorig semester les over gehad hebben.

Ik vind dat steven een goede leider is aangezien hij overtuigd is van zijn stuk.
Dat maakt dat we sneller mee zijn in zijn hele verhaal rond zelfsturing binnen teams.
Ik vond steven ook een zeer inspirerend persoon, je merkt echt dat zijn passie zit in bedrijven helpen om zelfsturend te gaan werken en dat siert hem vindt ik.
Steven moet als coach ook goed weten wat er binnen en buiten een organisatie speelt om te weten hoe hij bepaalde zaken kan aanpakken.
Verder geeft Steven elk bedrijf ook voldoende ruimte en vertrouwen om aan een project te werken en dat vind ik zeer belangrijk dat een leider dit kan.
Hij verstelde ons ook dat je communicatief sterk moet zijn, en dat je voortdurend je connecties met verschillende bedrijven moet onderhouden en aanvullen waar nodig.
Steven legt dan ook de focus op de veranderingen binnen elk bedrijf dat hij aanpakt, door zelfsturend te gaan werken is de kans groter dat iedereen binnen de onderneming zich beter voelt met als gevolg dat er meer ideeën en innovaties naar buiten komen wat een groot voordeel levert voor de bedrijven waarmee hij samenwerkt.
Zoals ik al eerder zei kan hij goed mensen mee krijgen in zijn verhaal en hij kan ze ook gaan motiveren om zelf met zelfsturende teams te gaan werken.
Hij had ook aandacht voor onze vragen en kon ze allemaal grondig beantwoorden, verder kon hij ook goed luisteren naar de leerlingen die sceptisch waren over het hele zelfsturende team.
Hij vertelde ons ook dat hij zeer resultaat gericht ging gaan werken, hij vertelde ons dat als je met hem samenwerkt aan een project dat je misschien één week met steven moet samenzitten om je bedrijf compleet om te vormen.
Hij legde ons uit dat hij bedrijven helpt de switch te maken maar dat ze vervolgens zelf moeten werken aan hun zelfsturende teams, maar indien er opvolging nodig was kwam hij bijsturen waar nodig.
Steven kwam ook zeer eerlijk en betrouwbaar over naar mijn mening, hij bleef zeer rustig en vertelde zijn verhaal met veel goesting.

Hetgeen wat me het meest is bijgebleven aan de hele sessie is de oefening dat we met onze handen een perfecte cirkel moesten vormen.
Eerst kreeg Sam de opdracht om ons in een perfecte cirkel te krijgen en met zijn aanwijzingen duurde het ongeveer 2 minuten.
Toen we uiteindelijk met zijn allen moesten samenwerken als één zelfsturend team lukte de opdracht in minder dan een één minuut.
Dit toonde nog eens goed aan wat Steven bedoelt met een vlottere samenwerking en een betere groepssfeer, door te gaan overleggen met je medestudenten kan je veel sneller tot een oplossing komen.
Ook de oefening met de Lego blokjes vond ik erg interessant.
Als je eerst gaat gaan kijken naar iedereen zijn individuele skills en daarop gaat inzetten kan je veel doelgerichter en efficiënter te werk gaan.
Zo verloopt alles veel vlotter binnen de onderneming en is er veel minder ziekteverzuim, als ge mensen zich geaccepteerd voelen in de groep en een bijdrage kunnen leveren op die manier is de kans groter dat het team er sterker uit komt met als gevolg dat de onderneming er veel beter uit zal komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *