Uitdaging Samenwerken

Uitdaging Samenwerken

Je DISC-persoonlijkheidsrapport

Inleiding

De specifieke verdeling van je scores bij de DISC-persoonlijkheidstest vormt een indicatie van jouw unieke persoonlijkheid.
Dit zou je kunnen zien als je DISC-’persoonlijkheids-DNA’.
In onderstaand taartdiagram zie je hoe je scores zijn verdeeld.

Het hoogste percentage is doorgaans je dominantste persoonlijkheidsfactor, het op een na hoogste je daaropvolgende persoonlijkheidsfactor, enzovoort.
De DISC-factoren zijn voor jou dan ook als volgt verdeeld: Invloed, Stabiliteit, Consciëntieusheid, Dominantie.

 

DISC-persoonlijkheidsmodel

Om je inzicht te geven in het DISC-persoonlijkheidsmodel volgen hieronder de definities van de vier gemeten factoren.

Jouw DISC persoonlijkheidstype

Jouw persoonlijke score karakteriseert je op een specifieke manier. De positieve impact die je op mensen in je omgeving kunt maken is:

Je hebt een innerlijke behoefte om vriendschappen te ontwikkelen en te onderhouden – zowel op het werk als privé.
Je bent een benaderbaar en begripvol persoon. Vanuit je optimisme probeer je altijd om het beste in anderen te zien.
Je kunt meestal goed luisteren en constructief advies geven.
Je dringt je eigen ideeën en waarden niet op aan anderen.
Doordat je mensen aardig vindt en zelf aardig gevonden wilt worden, heb je vaak moeite met conflictsituaties. Je kunt de neiging hebben om té flexibel, tolerant en compromisvol te zijn.

Ik merk van mezelf dat deze uitleg klopt, ik probeer met iedereen binnen de groep zo goed mogelijk overeen te komen door vriendelijk te zijn.
Ik heb het gevoel door projecten zoals Dégage autodelen door met nieuwe mensen samen te werken dat ik toch altijd voorzichtig mijn collega’s probeer te benaderen.
Ik probeer mezelf ook altijd in te leven in een ander, door empathisch te zijn kom ik vriendelijk over bij anderen.
Binnen de groep ben ik meestal de sfeermaker en zorg ik ervoor dat iedereen zich binnen de groep goed voelt.
In conflictsituaties kan ik nog al flippen, ik vind het moeilijk om met conflicten om te gaan en probeer deze dan ook zo goed mogelijk te vermijden.

DISC-patronen of -profielen

Zoals je zult begrijpen zijn er wel duizenden verschillende scorecombinaties.
Voor een duidelijke interpretatie, eenduidige communicatie en beter inzicht hebben deskundigen op het gebied van het DISC-persoonlijkheidsmodel daarom aan de hand van een statistische analyse van scorecombinaties vijftien DISC-‘patronen’ of -‘profielen’ omschreven.

De ‘profielen’ hebben vaak een naam.
Het doel van deze namen is om de essentie van elk profiel samen te vatten in één beschrijvende term.
Namen die hiervoor vaak worden gebruikt zijn Presteerder, Coach, Beoordelaar, Adviseur, Creatieveling, Individualist, Inspirator, Onderzoeker, Objectieve Denker, Perfectionist, Motivator, Deskundige, Enthousiast, Resultaatgericht of Specialist.

Een goede leider motiveert zijn team, zorgt ervoor dat niemand zich buitengesloten voelt en dat het groepswerk vlot verloopt.
Het is niet altijd even gemakkelijk om jezelf open te stellen als groepsleider, maar in elke groep moet er een groepsleider zijn of de groep zal snel uit elkaar vallen.

 De samenwerking binnen Dégage

Ik vond dat de samenwerking goed verliep, Amber en Jorden namen al snel de leidersrollen in en zo konden we optimaal verder werken.
Ik heb vooral met Amber en Jorden samengewerkt en onze persoonlijkheidstypes kwamen eigenlijk verassend goed overeen.
Ik ben blij dat ik eens met hen heb mogen samenwerken.
Brendan was eerder de deskundige in de groep, zeer doelgericht maar hij wachtte tot Jorden hem een taak gaf een ging vervolgens stil en afgesloten te werk aan zijn taak tot die volledig klaar was en pas dan ging hij polsen bij de groep, terwijl de meeste tijdens hun werk vaak eens polsten bij de andere en vaak overleggen.
Uit die overleggingen kwamen er steeds goede ideeën vrij vanuit de groep en Tine hielp ons altijd zeer goed met het interpreteren van hoe de groepswerking verliep.
Tibaut, Simon en Gilles werkten aan de voor bereidingen van de mogelijke events voor Dégage Halle, ze mengden zich ook in de praatgroep maar waren toch iets afstandelijker in het groepswerk.
Kortom ik was zeer verrast over hoe goed we overeen kwamen in Dégage als team, ondanks de verschillende rollen heb ik toch het gevoel dat we er als team sterker zijn uitgekomen.

Belbin Test

De negen rollen zijn de “Bedrijfsman”, “Brononderzoeker”, “Plant”, “Monitor”, “Vormer”, “Voorzitter”, “Zorgdrager”, “Groepswerker” en de “Specialist”.

In totaal heb je 100 punten verdeeld. Een groepsrol kan maximaal 25 punten hebben. Hieronder staan eerst de twee groepsrollen die je de meeste punten gaf en daaronder de rol die je het minst aantal punten gaf.

De meeste punten gaf je aan de rol: Brononderzoeker (18 punten)

De brononderzoeker is over het algemeen een extravert persoon. Hij of zij is veelal hartelijk en joviaal.
De brononderzoeker heeft vaak een brede belangstelling en is nieuwsgierig.
De brononderzoeker treedt graag op de voorgrond en praat makkelijk. Met improviseren of presenteren heeft de brononderzoeker over het algemeen minder problemen.

Daarna gaf je de meeste punten aan: Plant (18 punten)

De plant is vaak de creatieveling binnen het team.
De plant beschikt vaak over een grote verbeeldingskracht en een drang om origineel te willen zijn.
De plant stelt zich vaak onafhankelijk op en heeft de neiging zaken op een wetenschappelijke manier te benaderen.
Als innovator kan de plant een grote bijdrage leveren aan het team.

Het minst aantal punten gaf je voor: Zorgdrager (6 punten)

De zorgdrager is vrij nauwgezet en houdt van duidelijke afspraken.
De zorgdrager is daarentegen ook snel bezorgd en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Dit maakt hem of haar enigszins tobberig.
De zorgdrager heeft dan ook vaak de neiging de ‘boel’ te willen controleren.
Hierdoor kan de zorgdrager op de anderen als een controlefreak overkomen terwijl hij of zij daar de beste bedoelingen bij heeft.
De zorgdrager is belangrijk voor de voortgang al kan hij of zij soms de neiging hebben te veel volgens het boekje te willen werken.

Andere theorieën en groepsrollen

De test die je zojuist hebt gemaakt is gebaseerd op de theorie van Dr R Meredith Belbin. Alhoewel het theoretisch model heel interessant is, is tot op heden nog niet gebleken dat het een valide theorie is.
We weten dus niet zeker of de theorie wel klopt.
Beschouw de testuitslag daarom niet als de absolute waarheid maar liever als een manier om meer inzicht te krijgen in je persoonlijkheid.

Roos van Leary test

De Roos van Leary maakt onderscheid tussen boven- en ondergedrag en tussen samen en tegen. Op basis van deze twee assen komen vier rollen tot stand.

Boven-onder:

Iemand die bovengedrag vertoont heeft de neiging zich dominant op te stellen.
Iemand die ondergedrag vertoont heeft de neiging zich meer afwachtend, volgzaam op te stellen.

Samen-tegen:

‘Samen’ slaat op samenwerken.
Dit duidt vaak op een mensgerichte instelling.
Mensen met dit gedrag zullen zich over het algemeen vriendelijk opstellen.
‘Tegen’ duidt op een meer functionele instelling.
Mensen met dit gedrag zullen zich vrij zakelijk opstellen en zijn niet primair gericht op samenwerken.

De combinaties tussen deze twee assen leiden tot de vier rollen; leidingnemend, aanpassend, defensief en aanvallend.

Op basis van je antwoorden is bepaald welk van deze vier rollen het beste op je van toepassing is.

Volgens je antwoorden ben je het beste te typeren als enigzins Leidingnemend.

Leidingnemend

Een leidingnemend persoon is over het algemeen initiatiefrijk en vriendelijk. Hij of zij heeft oog voor de belangen van de ander en is tegelijkertijd doortastend.
Leidingnemende personen zijn in de ogen van anderen vaak welbespraakt, hartelijk en joviaal.
Andere typeringen die vaak van toepassing zijn; overtuigend, communicatief, aanwezig. In hun enthousiasme kunnen ze zich wel eens vergalopperen of te druk zijn.

Uitlokken van gedrag

Als iemand zich leidingnemend opstelt, zeker als dit gedrag krachtig wordt ingezet, zal dat bij de ander aanpassend gedrag oproepen.
Indien ongewenst, kan leidingnemend gedrag het beste worden weerstaan met aanvallend gedrag.
Hierdoor wordt een leidinggevend persoon gedwongen zich defensief op te stellen.

Roos van Leary en de Big Five

Deze Roos van Leary test is vrij kort en niet genormeerd.
De uitslag is dus slechts indicatief.
Bovendien is de Roos van Leary geen model om iemands karakter vast te stellen; het gaat bij de Roos van Leary om gedragingen en gedragspatronen.
Hoe je met je eigen gedrag bij de ander een bepaald gedrag oproept en omgekeerd.
Een test die wel je persoonlijkheid meet en daarmee laat zien hoe je doorgaans, van nature, ten opzichte van anderen zult gedragen is de Big Five.
De Big Five persoonlijkheidstest is een van de meest gebruikte persoonlijkheidstests.

Twee van de vijf assen op de Big Five testen meten iemands inter-persoonlijke gedrag wat bepalend is voor hoe iemand zich ten opzichte van anderen zal gedragen en wat voor gedrag hij of zij daarmee oproept.
Deze twee assen zijn vriendelijkheid (meegaandheid) en extravertheid.
De combinatie van deze twee assen leidt tot vier mogelijke scores en daarmee vier vormen van samenwerken, soms ook wel conflicthanteringsstijlen genoemd.

Uitslag persoonlijke waarden test

Hieronder staan jouw belangrijkste waarden op volgorde van belang.

Je beste persoonlijke waarde is : Vriendschap (4 maal gekozen boven de overige persoonlijke waarden).

De toplijst van je persoonlijke waarden is:

  1. Vriendschap
  2. Verbondenheid
  3. Respect
  4. Een comfortabel leven

Tot nu toe hebben er 38469 mensen deze test gedaan.
Hieronder vind je de top vijf van de persoonlijke waarden die door deze mensen als beste persoonlijke waarde werd beschouwd.

Persoonlijke waardefrequentie (%)
1.Familie9899 (25.73%)
2.Gezondheid6658 (17.31%)
3.Geluk2721 (7.07%)
4.Respect2412 (6.27%)
5.Vriendschap2054 (5.34%)

Van de deelnemers waren er 2054 die ook “Vriendschap” als beste persoonlijke waarde benoemden.
Let wel, er zijn heel veel persoonlijke waarden voorgelegd, dus de kans dat er heel veel mensen net als jij dezelfde persoonlijke waarde als beste persoonlijke waarde hebben benoemd is klein.

Zelfvertrouwentest

Iedereen aan de kant, want jij komt eraan!
Aan zelfvertrouwen ontbreekt het jou niet.
Integendeel; jij houdt van jezelf.
Jij bent geweldig en niemand kan jou van het tegendeel overtuigen.
Je bezit innerlijke kracht en gelooft dat je elke situatie aan kan.
Je bent uit het juiste hout gesneden.
Natuurlijk heb je ook wel eens een minder dag maar dat tast jouw zelfvertrouwen niet aan. Of je nu echt zo geweldig bent of niet; dankzij jouw zelfvertrouwen sla jij je overal goed doorheen en straal je dat ook uit.
Prima. Het enige waar jij voor uit moet kijken, is dat je niet te arrogant overkomt.
Probeer een beetje bescheiden te blijven zo nu en dan, als mensen ergens een hekel aan hebben is het arrogantie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *